„Buď změnou, kterou bys rád viděl ve světě.“

S tímto Gándhího poselstvím se v Trnce koncem týdne loučila zkušená lektorka Eva Lukavská s týmem našich pedagogů. Pod jejím vedením se učitelé, vychovatelky a asistentky během dvaceti hodin soustředěné a smysluplné práce snažili pochopit, jak se buduje partnerský vztah, a zároveň si uvědomit, co budování takového vztahu může blokovat. Workshop nazvaný Zkušeností k respektování přinesl všem kromě mnoha „aha“ momentů a velkého odhodlání na sobě pracovat také pocit sounáležitosti a důvěry, kterou chceme dále předávat dětem ve třídách. Nešlo totiž pouze o „teambuilding“, přestože i o sobě navzájem se toho účastníci kurzu hodně dozvěděli, ale především o respektující přístup uplatnitelný při práci přímo ve výuce nebo v družině. Další vzdělávání v metodách práce a rozvíjení pedagogických kompetencí považuje vedení Trnky za nezbytnou součást učitelské práce a její další profesionalizace. Proto se setkání na konci prázdnin jistě dočká dalšího pokračování.

Adéla Sauerová