VIDEO WORKSHOP S REŽISÉRKOU M. HILCISIN

Během listopadového víkendu proběhl v ZŠ TRNKA video workshop, kterého se zúčastnilo celkem 6 dětí. V první části workshopu jsme si vysvětlili základní postupy a pojmy filmové produkce, ukázali si, jak vytvořit záběr kamery, kompozici a vysvětlili si, co to znamená „storytelling“.

Druhý den byly děti rozděleny do dvou skupin (4 holky a 2 kluci). Každá skupina si vymyslela příběh, který pak i herecky ztvárnila. Natáčení filmového materiálu trvalo několik hodin. Ten jsme posléze spolu stříhali. Oba týmy vytvořily během workshopu přibližně jednominutový film.

Atmosféra při workshopu byla velmi příjemná. Všechny děti projevovaly během tvůrčího procesu zájmem o jednotlivé kroky a byla na nich vidět radost z nově získané dovednosti. Video workshop byl uskutečněn díky grantu města Dobříše.

Kupa práce za námi!

V sobotu 22. září se uskutečnila první brigáda v letošním školním roce. Zúčastnilo se jí 21 dospělých brigádníků a 14 dětí. Podařilo se zvládnout většinu naplánovaných prací – oškrábali jsme starou malbu ve třech ze čtyř místností, které bude čekat v zimě a na jaře přestavba na dvě třídy a přilehlou chodbu (1. a 6. třída). Z těchto místností a z prostorů za školou jsme odvezli dva tranzity plné odpadu, a navíc jsme stihli posekat zahradu. Našli jsme čas i na posezení nad kávou a koláči a nad výborným obědem – děkujeme všem, kteří přišli pomoci i těm, kteří uvařili či upekli, za jejich drahocenný sobotní čas, za jejich veliké nasazení a radost, kterou s sebou do TRNKY přinesli. Velké díky patří paní Evě Lidmilové, která se náročné organizace brigády ujala.

Souběžně v sobotu dopoledne další brigádníci zasadili do prostoru, kde byla poražena stará vrba, novou lípu. Za dar vzrostlé lípy i za práci okolo jejího zasazení všem opravdu velice děkujeme!! 

A co nás v rámci rekonstrukce budovy čeká v tomto školním roce? Po těchto přípravných pracích máme v zimě a na jaře naplánované profesionální práce stavební firmy, která má rozdělit oškrábané prostory na dvě třídy. Držte nám palce, ať vše dobře stihneme a můžeme se v dubnu těšit na zápis nových žáčků. 

Tým Trnkového květu, z.s.