Informační schůzka pro zájemce o ZŠ TRNKA!

Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje? Jak bude probíhat zápis či přestup pro následující školní rok? Na to vše Vám odpovíme na informační schůzce 11. prosince 2018 od 17 hodin ve škole. Využijte možnosti seznámení se školou, které Vám nabízíme.

Těšíme se na setkání s rodiči zájemců o 1., 5. a 6. třídu ve školním roce 2019/2020.

Více informací k přestupům a zápisu pro následující školní rok ZDE.


Vánoční krabice od bot

Také v letošním roce se naše škola připojí k dobročinné sbírce „Krabice od bot“.

Cílem této akce je potěšit děti z chudších rodin, z dětských domovů či azylových domů, a to tak, že jim děti společně s rodiči připraví dárečky, které vloží do krabice od bot či podobné velikosti. Tu pak pěkně vánočně zabalí a označí štítkem, na kterém je napsáno, zda je krabice určena klukovi či holčičce a přibližný věk (např. „kluk, 6-9 let“).

Naše škola je sběrným místem, kam můžete krabice přinášet, a to v období od 26. listopadu do 5. prosince – každý všední den od 8 do 17 hodin (Příbramská 938, Dobříš). Poptávka je především po dárcích pro starší děti a dospívající, ale své adresáty si najde každý balíček.

Děkujeme!

ZŠ TRNKA


Informace k zápisu a přestupům ve školním roce 2019/2020

Na jaře 2019 nás čeká zápis do 1. třídy a budeme projednávat žádosti o přestup do budoucí 5. a 6. třídy.

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde společně s pedagogy vytváříme bezpečné prostředí, které podněcuje tvořivost a zvídavost. Nabízíme aktivní vzdělávací metody a přístupy s inspirativními pedagogy. Nabízíme prostředí, ve kterém je velký důraz kladen na nejen individualitu každého dítěte a jeho rozvoj, ale také na budování sociálních kompetencí a měkkých dovedností.

Informační schůzka pro zájemce o naši školu proběhne 11. prosince 2018 od 17 hodin v prostorách jídelny.

Jak bude probíhat přestup (5. a 6. třída)?

  • Rozhovor – Jsme škola pro Vaše dítě? – Je pro nás důležité vědět, zda jsme škola, jejíž vize a to, co nabízí, je v souladu s tím, co Vy a Vaše dítě očekáváte. Soulad našich přístupů zjišťujeme v rozhovoru s Vámi. Rozhovory budou probíhat v období ledna a února a budete se na ně moci registrovat zde (registrace spustíme v prosinci).
  • Návštěva ve třídě – Bude se mu ve škole a třídě líbit? – Pro to, aby Vaše dítě zvládlo přestup co nejlépe, je důležité, aby poznalo samo na vlastní kůži, jak to ve škole a ve třídě funguje, aby se seznámilo se způsoby, jak se ve škole pracuje. Vaše dítě se zúčastní několik dní výuky v budoucí třídě. Tyto návštěvy budou probíhat v období března a dubna a termíny si domluvíte již individuálně, telefonicky.
  • Písemná žádost – Oficiální, písemnou žádost budete moci podat až po navýšení kapacity školy, to znamená po kolaudaci zrekonstruovaných tříd. Předpokládaný termín je duben 2019 nebo později. O veškerých případných změnách budou informace na stránkách školy.

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy?

  • Seznámení se školou – Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje? Využijte možnosti seznámení se školou, které nabízíme Vám i Vašemu dítěti. Na to vše Vám odpovíme na informační schůzce 11. prosince 2018 od 17 hodin ve škole.
  • Vlastní zápis – Zápis do 1.třídy proběhne v dubnu 2019. Přesný termín zveřejníme co nejdříve v závislosti na kolaudaci a navýšení kapacity. Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké jsou jeho vzdělávací potřeby a osobnostní profil? Jaké má případně nároky na integraci? Děti budou během zápisu, který trvá přibližně hodinu, pracovat se zkušeným pedagogem, který bude ověřovat připravenost Vašeho dítěte na školní docházku.
  • Zápisu bude předcházet motivační rozhovor s rodiči, jehož cílem je zjistit, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola. Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Co od školy očekáváte? Můžeme tato očekávání ve škole naplnit? Rozhovory budou probíhat v období února a března a budete se na ně moci registrovat zde (registrace spustíme v lednu).
  • Výsledky zápisu – zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 7 pracovních dnů od skončení zápisů.
  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu.
  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí.