BENEFIČNÍ KONCERT PRO TRNKU

Milí přátelé a příznivci TRNKY!

Přijďte se pobavit a zároveň přispět na naši novou první třídu! Už třetí ročník benefičního KONCERTU PRO TRNKU se uskuteční v neděli 25. března 2018 od 18:00 v dobříšské Sokolovně. Zahrají nám tři okouzlující dámy z kapely PŘELET M.S. – ve složení Jana Ježková, Romana Tomášková a Romana Žežulková.

Vstupné na koncert je dobrovolné. Dále lze přispět vydražením uměleckých předmětů, které proběhne přímo v průběhu koncertu. Výtěžek z koncertu bude věnován na rekonstrukci prostor naší školy. Při loňském koncertu jsme získali přes 35.000,- Kč, jestlipak to letos překonáme?

Těšíme se na Vás!
Vaše ZŠ TRNKA Dobříš


A JE TO!!

Uběhlo doslova pár dní, co jsme zde děkovali za podporu a zveřejnili zbylou částku pro rekonstrukci budoucí 1. třídy. Jsme opravdu vděční, protože nyní můžeme napsat, že díky dalším štědrým dárcům máme veškeré potřebné finance pro rekonstrukci těchto prostor pohromadě!! Teď tedy máme jistotu, že třídu zrekonstruujeme včas. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům naší školy za citelnou podporu. Vlévá nám všem elán do naší práce.

Zároveň, pokud má ZŠ TRNKA Vaše sympatie a chtěli byste přispět, věřte, že peníze využijeme účelně na další náklady rekonstrukce budovy, aktuálně zvětšení šatny v přízemí pro další školní rok.

S vděčností

tým Trnkového květu a ZŠ TRNKA


Poděkování všem našim dárcům!!

děkujeme za Vaši finanční podporu při rekonstrukci budoucí první třídy!! Uběhly pouhé necelé dva měsíce od vyvěšení naší prosby o finanční pomoc a částka, která scházela, se z 200.000,- Kč smrskla na neuvěřitelných „pouhých“ cca 40.000,- Kč.

V průběhu ledna se díky obětavým brigádníkům podařilo také připravit místnost pro budoucí ředitelnu (vymalovat, položit koberec, vybavit internetem..) a poté ji přestěhovat, dál vymalovat dívčí záchod v 1. patře a rozvést mulčovací kůru k novým keříkům na zahradě. Stejně tak se podařilo získat stavební povolení na novou třídu, i za tím stojí hromada dobrovolné práce.

Vaši důvěru a podporu nebereme jako samozřejmost, a velmi Vám za ně děkujeme. Právě díky nim mohla ZŠ TRNKA vzniknout, a může fungovat dál. Jsme opravdu vděční, když si uvědomíme, o kolik lidí se můžeme opírat, kolik lidí věnuje čas, práci nebo finanční dar na tuto dobrou věc. 

Moc děkujeme těm z Vás, kteří jste nám už přispěli financemi či volným časem, a pokud byste chtěli pomoci i Vy ostatní, tak vězte, že i malý dar či pomoc jsou pro nás nesmírně cenné. Nový rok začal pro TRNKU velice nadějně, a my věříme, že ve stejném tempu budeme pokračovat i dál, přidáte se?

Ještě jednou díky! 

Vaše ZŠ TRNKATrnková výzva – budoucí 1. třída

Milí přátelé a příznivci TRNKY,

opět po roce připravujeme novou třídu pro budoucí prvňáčky, kteří do naší školy nastoupí od prvního září 2018. V sobotu 25.11. započaly první přípravné práce – nová třída se bude nacházet v místě stávající ředitelny. Na brigádě se díky dobrovolné práci mnoha rodičů a přátel TRNKy podařilo přestěhovat starý nábytek, oškrábat a napenetrovat stěny budoucí ředitelny, ošrábat dívčí záchod v 2. patře, odvézt stovky kilogramů odpadu a odstranit nadzemní část rozsáhlé tůje na zahradě školy.

Díky štědrosti Vás, drobných dárců, a s pomocí sponzorů se nám dosud podařilo shromáždit více než 200 tisíc korun. Vybudování nové třídy je velmi nákladné a z důvodu zvyšujících se požadavků hygienických a protipožárních norem se rozpočet na stavbu nové třídy vyšplhal na 400.000,- Kč. Abychom mohli třídu včas dokončit a vše proběhlo ve větším klidu, potřebujeme ještě část peněz získat. V ideálním případě částku kolem 180 – 200 tisíc korun. Rádi bychom potřebné peníze shromáždili do 31. ledna 2018. Proto se nyní obracíme na Vás, příznivce a podporovatele TRNKY, s prosbou, zda byste nám mohli (v rámci svých možností) na rekonstrukci třídy libovolnou finanční částkou přispět. Jakýkoli, i drobný dar je pro nás velmi cenný, stejně jako je pro nás nepostradatelná Vaše dobrovolná pomoc v rámci brigád i mimo ně. 

Vaše případné dary na dokončení rekonstrukce třídy nám, prosím, posílejte na transparentní účet spolku Trnkový květ, z.s. číslo 2300859617/2010 (Fio Banka). Na každý dar bez ohledu na jeho výši vystavíme darovací smlouvu, kterou je možné použít pro odečtení hodnoty daru od daňového základu ve Vašem daňovém přiznání – lze velmi snadno získat pouze vyplněním formuláře.

Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou přízeň a pomoc, i za Vaše případné dary. Bez Vás bychom to nezvládli! Stále nás překvapuje a s vděčností přijímáme velké nasazení a nadšení, která se TRNCe dostává. Díky tomu každý rok TRNKA roste a daří se jí naplňovat cíle, které si předsevzala.

Tým Trnkového květu, z.s.


Brigáda v Trnce

Míli rodiče a přátelé ZŠ Trnka,
chtěla bych Vás pozvat na brigádu v Trnce, která se bude konat v neděli 20.8. od 9 hod ráno do cca 17 hod.
Co nás čeká? Je potřeba vymalovat přízemní šatnu, oškrábat záchody v 1. a 2. patře (popř. schodiště) a vymalovat pokojík paní školnice. 
Bude dobré, když s sebou vezmete štafle, hadry, škrabky. Zbylé věci by měly v Trnce být.
Pokud se chcete brigády zúčastnit, prosím kontaktuje mě na email: fialka.kacik@seznam.cz nebo tel. 774905586.
Děkuju moc a těším se, 
Katka Šmahelová