Poděkování všem našim dárcům!!

děkujeme za Vaši finanční podporu při rekonstrukci budoucí první třídy!! Uběhly pouhé necelé dva měsíce od vyvěšení naší prosby o finanční pomoc a částka, která scházela, se z 200.000,- Kč smrskla na neuvěřitelných „pouhých“ cca 40.000,- Kč.

V průběhu ledna se díky obětavým brigádníkům podařilo také připravit místnost pro budoucí ředitelnu (vymalovat, položit koberec, vybavit internetem..) a poté ji přestěhovat, dál vymalovat dívčí záchod v 1. patře a rozvést mulčovací kůru k novým keříkům na zahradě. Stejně tak se podařilo získat stavební povolení na novou třídu, i za tím stojí hromada dobrovolné práce.

Vaši důvěru a podporu nebereme jako samozřejmost, a velmi Vám za ně děkujeme. Právě díky nim mohla ZŠ TRNKA vzniknout, a může fungovat dál. Jsme opravdu vděční, když si uvědomíme, o kolik lidí se můžeme opírat, kolik lidí věnuje čas, práci nebo finanční dar na tuto dobrou věc. 

Moc děkujeme těm z Vás, kteří jste nám už přispěli financemi či volným časem, a pokud byste chtěli pomoci i Vy ostatní, tak vězte, že i malý dar či pomoc jsou pro nás nesmírně cenné. Nový rok začal pro TRNKU velice nadějně, a my věříme, že ve stejném tempu budeme pokračovat i dál, přidáte se?

Ještě jednou díky! 

Vaše ZŠ TRNKATrnková výzva – budoucí 1. třída

Milí přátelé a příznivci TRNKY,

opět po roce připravujeme novou třídu pro budoucí prvňáčky, kteří do naší školy nastoupí od prvního září 2018. V sobotu 25.11. započaly první přípravné práce – nová třída se bude nacházet v místě stávající ředitelny. Na brigádě se díky dobrovolné práci mnoha rodičů a přátel TRNKy podařilo přestěhovat starý nábytek, oškrábat a napenetrovat stěny budoucí ředitelny, ošrábat dívčí záchod v 2. patře, odvézt stovky kilogramů odpadu a odstranit nadzemní část rozsáhlé tůje na zahradě školy.

Díky štědrosti Vás, drobných dárců, a s pomocí sponzorů se nám dosud podařilo shromáždit více než 200 tisíc korun. Vybudování nové třídy je velmi nákladné a z důvodu zvyšujících se požadavků hygienických a protipožárních norem se rozpočet na stavbu nové třídy vyšplhal na 400.000,- Kč. Abychom mohli třídu včas dokončit a vše proběhlo ve větším klidu, potřebujeme ještě část peněz získat. V ideálním případě částku kolem 180 – 200 tisíc korun. Rádi bychom potřebné peníze shromáždili do 31. ledna 2018. Proto se nyní obracíme na Vás, příznivce a podporovatele TRNKY, s prosbou, zda byste nám mohli (v rámci svých možností) na rekonstrukci třídy libovolnou finanční částkou přispět. Jakýkoli, i drobný dar je pro nás velmi cenný, stejně jako je pro nás nepostradatelná Vaše dobrovolná pomoc v rámci brigád i mimo ně. 

Vaše případné dary na dokončení rekonstrukce třídy nám, prosím, posílejte na transparentní účet spolku Trnkový květ, z.s. číslo 2300859617/2010 (Fio Banka). Na každý dar bez ohledu na jeho výši vystavíme darovací smlouvu, kterou je možné použít pro odečtení hodnoty daru od daňového základu ve Vašem daňovém přiznání – lze velmi snadno získat pouze vyplněním formuláře.

Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou přízeň a pomoc, i za Vaše případné dary. Bez Vás bychom to nezvládli! Stále nás překvapuje a s vděčností přijímáme velké nasazení a nadšení, která se TRNCe dostává. Díky tomu každý rok TRNKA roste a daří se jí naplňovat cíle, které si předsevzala.

Tým Trnkového květu, z.s.


Brigáda v Trnce

Míli rodiče a přátelé ZŠ Trnka,
chtěla bych Vás pozvat na brigádu v Trnce, která se bude konat v neděli 20.8. od 9 hod ráno do cca 17 hod.
Co nás čeká? Je potřeba vymalovat přízemní šatnu, oškrábat záchody v 1. a 2. patře (popř. schodiště) a vymalovat pokojík paní školnice. 
Bude dobré, když s sebou vezmete štafle, hadry, škrabky. Zbylé věci by měly v Trnce být.
Pokud se chcete brigády zúčastnit, prosím kontaktuje mě na email: fialka.kacik@seznam.cz nebo tel. 774905586.
Děkuju moc a těším se, 
Katka Šmahelová