Brigáda 25. května 2019

V sobotu 25. května proběhla v TRNCE jarní brigáda. Počasí nám přálo a práce šla od ruky. Sešli jsme se v počtu patnácti dospělých a deseti dětských brigádníků. Z budovy školy se podařilo vyvézt přes 800 kg směsného odpadu, přes 830 kg kovů (staré radiátory, zárubně,..), a nepočítaně tříděného odpadu. 

Na zahradě školy dobrovolníci upravili záhon s mulčovací kůrou, natřeli houpačky, zasadili sloupky na volejbalovou síť, uklidili prostor za školou, vytvořili záhon pro pěstitelské ambice školní družiny, znovu pověsili koš na basketbal, vybudovali ohrádku pro hromadu mulčovací kůry, naplnili dětské pískoviště pískem, atd. 

Děkujeme moc všem ochotným brigádníkům za jejich mimořádné nasazení, dobrou náladu a chuť pomoct TRNCE pokročit zase o krok dál. Vaší pomoci si nesmírně vážíme!

Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.


ZAHRADNÍ SLAVNOST 2019

Chcete strávit příjemné nedělní odpoledne na zahradě s přáteli, dobrou kávou a výtečnými domácími zákusky? Zajímá Vás, jak vypadá budova naší školy, jak vypadají vnitřní prostory a jak postupuje rekonstrukce? Chcete se potkat se zástupci školy či spolku Trnkový květ? Chcete se seznámit s kroužky, které nabízejí naše TRNKAKCE? Máte chuť spojit příjemné s užitečným a využít možnosti podpořit projekt ZŠ TRNKA? 

Pak neváhejte a přijďte! Srdečně Vás zveme na ČTVRTÝ ROČNÍK NAŠÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI – v neděli 9. června 2019 od 15 hodin na zahradě ZŠ TRNKA. 

Těšíme se na Vás!  

Tým ZŠ TRNKA a spolku Trnkový květ


Květen přináší TRNCE dobré zprávy!

Jaro dělá s TRNKOU divy! Máme obrovskou radost, že se s Vámi můžeme podělit o další dobrou zprávu – kapacita ZŠ TRNKA, školní jídelny/výdejny a školní družiny je pro školní rok 2019/2020 navýšena!

Děkujeme Vám všem za podporu, nesmírně si ji v TRNCE ceníme. Děkujeme zaměstnancům Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a zaměstnancům Oddělení školského rejstříku MŠMT za jejich ochotu, přívětivost a trpělivost! 

V tuto chvíli je tedy již možné, aby zájemci o přestup do 5. a 6. třídy ve školním roce 2019/2020 podávali žádost o přestup

Děkujeme! Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.


Brigáda v sobotu 25. května 2019

Milí přátelé a příznivci TRNKY,

sobotu 25. května 2019 bychom se rádi v TRNCE věnovali jarnímu úklidu a to jak vevnitř, tak i venku na zahradě. Je potřeba vystěhovat a odvézt do sběrného dvora zbytky z poslední etapy rekonstrukce, a vyklidit tak místnost určenou pro příští etapu – provizorní šatnu. Dále se budeme věnovat na brigádě úpravám zahrady, odstranění náletových dřevin, přípravě záhonů pro práci družiny, apod. 

Pokud máte chuť a čas přiložit ruce k dílu, hlaste se prosím na email: smahel.kat@gmail.com. Každá pomocná ruka je vítána. Sraz brigádníků bude po 9. hodině. 

A co si vzít s sebou?

Pracovní oblečení, obuv, pití a svačinu, krumpáče, motyky, zahradní nůžky. Pokud by někdo z Vás mohl přijet s dodávkou nebo tranzitem pro odvoz větších kusů odpadu, budeme vděční. K přesunu odpadu vítáme především silné muže:).

Děkujeme a těšíme se!


Děkujeme!

Milí účastníci Brdmanova Jarního běhu pro zdraví, díky za podporu! Díky Vám a štědrému příspěvku a ochotě Ivy a Michala Dudlových se podařilo vybrat na rekonstrukci hezkých 1440 Kč!

Sportu zdar!