Brigáda 25. května 2019

V sobotu 25. května proběhla v TRNCE jarní brigáda. Počasí nám přálo a práce šla od ruky. Sešli jsme se v počtu patnácti dospělých a deseti dětských brigádníků. Z budovy školy se podařilo vyvézt přes 800 kg směsného odpadu, přes 830 kg kovů (staré radiátory, zárubně,..), a nepočítaně tříděného odpadu. 

Na zahradě školy dobrovolníci upravili záhon s mulčovací kůrou, natřeli houpačky, zasadili sloupky na volejbalovou síť, uklidili prostor za školou, vytvořili záhon pro pěstitelské ambice školní družiny, znovu pověsili koš na basketbal, vybudovali ohrádku pro hromadu mulčovací kůry, naplnili dětské pískoviště pískem, atd. 

Děkujeme moc všem ochotným brigádníkům za jejich mimořádné nasazení, dobrou náladu a chuť pomoct TRNCE pokročit zase o krok dál. Vaší pomoci si nesmírně vážíme!

Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.


Květen přináší TRNCE dobré zprávy!

Jaro dělá s TRNKOU divy! Máme obrovskou radost, že se s Vámi můžeme podělit o další dobrou zprávu – kapacita ZŠ TRNKA, školní jídelny/výdejny a školní družiny je pro školní rok 2019/2020 navýšena!

Děkujeme Vám všem za podporu, nesmírně si ji v TRNCE ceníme. Děkujeme zaměstnancům Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a zaměstnancům Oddělení školského rejstříku MŠMT za jejich ochotu, přívětivost a trpělivost! 

V tuto chvíli je tedy již možné, aby zájemci o přestup do 5. a 6. třídy ve školním roce 2019/2020 podávali žádost o přestup

Děkujeme! Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.


Děkujeme za nové houpačky!

Děkujeme moc městu Dobříš za dar dvou krásných houpaček pro děti ZŠ TRNKA! V úterý 30. dubna byly slavnostně předány naší škole paní Ing. Alenou Harmanovou (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí) a paní místostarostkou Bc. Dagmar Mášovou. Žáci ZŠ TRNKA darovali městu „dobříšskou záchrannou archu“, do které se během Dne Země města Dobříš nalodila řada zvířat vytvořená místními dětmi. 

Spolupráce s městem Dobříš si v TRNCE velmi vážíme a děkujeme za ni!

Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.


„Po nás potopa?“ – Den Země 26. dubna 2019

V pátek 26. dubna 2019 jsme se s radostí zúčastnili oslavy Dne Země města Dobříše s tématem „Po nás potopa?“ na hřišti B. Němcové. Společně s návštěvníky této akce jsme připravili k vyplutí „dobříšskou archu“ s krásnými kresbami a malbami zvířat, které by děti i dospělí chtěli zachránit. Mezi naloděnými zvířaty najdete třeba ptáka kivi, srnku, želvu, medvěda, plejtváka obrovského či nosorožce (více v naší galerii). 

Mnoho dětských i dospělých hlav se zapotilo nad našimi přírodovědnými kvízy. Věděli jste, který druh ploštice plave břichem vzhůru nebo jak vypadá splešťule blátivá? My už ano. 

Děkujeme městu Dobříš za pozvání, moc jsme si to užili!


Generálka a velká inspirace v Chrašticích!

Ve čtvrtek 25. dubna přijala TRNKA s radostí pozvání od pana ředitele ZŠ Chraštice Karla Derfla na generální zkoušku cirkusového představení jejich žáků. 

Celá devítiletá škola v Chrašticích se zúčastnila programu „Circus Happy Kids“ – žáci si během dvou dnů nacvičili pod vedením profesionálních artistů cirkusové představení. Mohli jsme pozorovat děti od malých prvňáčků po deváťáky jako vtipné klauny, neohrožené fakíry, žongléry, tanečníky, akrobaty, tajemné kouzelníky, provazochodce či jako herce černého divadla.

Vystoupení dětí ZŠ Chraštice bralo dech! Každý se našel, každý přispěl ke společnému dílu, a příjemně strávené dopoledne bylo pro naši školu velkou inspirací!

Srdečně děkujeme ZŠ Chraštice za pozvání a držíme palce na představení pro rodiče a širokou veřejnost!


Den Země v lese

Ve středu 24. dubna si naše škola připomněla Den Země. Vypravili jsme se do lesa, kde na nás čekal pan lesník Jan Vacek, který nám vyprávěl o tom, jak les roste a žije a jak se o něj lidé starají. Paní učitelky pro děti připravily aktivity na třídění odpadů či poznávání listů ze stromů. Po celou dobu jsme také věnovali pozornost sbírání odpadků, aby to naše místo na Zemi bylo zase o něco krásnější.

A jakou myšlenku si z dnešního dne odnášíme? „Jakmile vstoupíte do lesa, stáváte se jeho součástí a vždy tu zanecháte nějakou stopu“. Tak snad bude vždy pozitivní…

MS