S Andersenem v noci

Děti v kruhu na koberci. Kniha v dětských rukách. Každá kniha je jiná. 

Hanka objasňuje, čím ji v dětství zaujala Pipi. Lukáš vysvětluje, proč je jeho kniha napínavá. Anežka nemůže udusit smích a my bychom tolik toužili slyšet ukázku z Pohoršovny! Každá kniha má příběh, každý příběh má své hrdiny, každý hrdina svou tvář, své zápasy, každý zápas své rozuzlení. Děti se noří do tajemných světů fantazie a obrazů. Bojí se se svými hrdiny, radují se s nimi a nemohou dýchat napětím, když trosečníci z Vlaštovky překonávají zrádné moře.

I v naší škole začala ožívat březnová Noc s Andersenem. Účastní se jí čtenáři z první, druhé, třetí i čtvrté třídy, kteří (stejně jako kdysi dávno i my) propadli kouzlu knih. Kromě čtení hráli kimovu hru a snažili si zapamatovat, co všechno pejsek a kočička dali do dortu, poslouchali scénické čtení O pyšné noční košilce nebo vyráběli pejska a kočičku z kartonu. Titul Pejsek a kočička spisovatele Josefa Čapka byl letos českým tématem této události.

Nočním dobrodružstvím – to necháme zahaleno tajemstvím – jsme ukončili Noc, která utekla příliš rychle!

JZ


Čtenářská slavnost v první třídě

V pátek 16. března se v první třídě v TRNCE konala nevšední událost. Místnost praskala ve švech, sešli se tu dohromady děti z první třídy, paní učitelka Hanka, asistentka Sára a rodiče prvňáků. A co že se tu dělo?

Prvňáčci s paní učitelkou slavili svoji práci a své nabyté dovednosti ve čtení – proběhla jejich ČTENÁŘSKÁ SLAVNOST. Hanka spolu s dětmi ukázala rodičům krok po kroku, jak společně postupovaly, když se učily číst. Rodiče si s dětmi vyzkoušeli, jaké to bylo – od učení se jednotlivých písmen, hláskování, skládání a rozkládání slov, slabikování, čtení slov až po čtení celých vět, souvětí, odstavců, stran a knih. Prvňáčci poctivě své rodiče vyzkoušeli, zda vládnou ve čtení tím, čím oni. Snažili se jim dát zabrat. Maminky a tatínkové prošli hladce a bez zaváhání, i když vymyslet sedmi-slabičné slovo nemusí být vždycky hračka. 

Paní učitelka přivítala děti do kouzelného světa příběhů poté, co každý z první třídy neohroženě přečetl text básně v délce, jakou pro sebe uznal za vhodnou. Jednotliví rodiče pak dětem představili svou oblíbenou knihu z dětství. Kdo ví, třeba prvňáky oslovili s „Karkulínem ze střechy“ nebo s „Heidi, děvčátkem z hor“. Spektrum bylo opravdu pestré. Celá slavnost plynula v přátelské rodinné atmosféře, a zaručeně se nikdo nenudil. 

A jakou knihu jste v první třídě četli Vy? A máte ji ještě?Co nového po prázdninách?

V TRNCE bylo o prázdninách živo – pracovalo se na budoucí první třídě a současně na úpravách šatny. Díky obětavé práci rodičů a skautů (instruktoři skautské vzdělávací akce Gemini, která připravuje budoucí vůdce oddílů a instruktory vzdělávacích akcí Junáka) se podařilo po stavebních a podlahářských pracích připravit šatnu tak, že se dvojnásobně zvětšila a děti ji mohou od pondělí zase plně využívat. 

Na to, jak se TRNKA mění, se můžete podívat do naší fotogalerie

Všem dobrovolníkům, pracantům a lidem spřízněným moc DĚKUJEME. 

Tým ZŠ TRNKA


A co TRNKA dělá o prázdninách?

I když školáčci z TRNKY mají prázdniny, ve škole je rušno. Hluku je tu víc než mimo prázdniny a to proto, že intenzivně připravujeme novou 1. třídu – roste krásně, z původních dvou místností se stala jedna velká, dělící příčka je pryč, zdi jsou nově naštukované, dlaždičky září na místě budoucího umyvadla.. Vše postupuje a my máme radost. 

A co třídu čeká teď? Práce na renovaci parket, odhlučnění stropu, instalace světel a další drobné práce. Pak už jen uklidit a vymalovat. 

Děkujeme firmě L-STAV za její práci.

V TRNCE je stále živo. Už se nemůžeme dočkat a jistě nejsme jediní:)


Úspěchy dětí z TRNKY

Páteční dopoledne, běžný všední den. Vyrážíme do naší oblíbené městské knihovny, protože se blíží termín vrácení knižních výpůjček. V knihovně za námi však přijde její paní ředitelka a sdělí nám výsledky soutěže s názvem Ptáci, které jsme se zúčastnili. A jsme opravdu překvapení.

Ve výtvarné části získala 2. místo Maruška Vandasová z 2.třídy a v literární části dokonce naši třeťáci obsadili všechna tři medailová místa. Bronzový byl Viktor Španěl, na stříbrné příčce Anežka Velebilová a vítězem se stal Lukáš Koma. Ten se svým textem nazvaným Za ptáky do oblak ohromil knihovnickou porotu natolik, že jej vybrala jako absolutního vítěze za příbramský okres a v červnu bude v Praze pasován na Rytíře krásného slova.

A tak se náš všední den změnil v den velmi neobyčejný. Všem dětem gratulujeme a zároveň jim děkujeme za reprezentaci naší školy.

AS


Literární práce dětí, které se umístily na 1. – 3. místě, naleznete zde:

Lukáš KomaAnežka Velebilová Viktor Španěl