A co TRNKA dělá o prázdninách?

I když školáčci z TRNKY mají prázdniny, ve škole je rušno. Hluku je tu víc než mimo prázdniny a to proto, že intenzivně připravujeme novou 1. třídu – roste krásně, z původních dvou místností se stala jedna velká, dělící příčka je pryč, zdi jsou nově naštukované, dlaždičky září na místě budoucího umyvadla.. Vše postupuje a my máme radost. 

A co třídu čeká teď? Práce na renovaci parket, odhlučnění stropu, instalace světel a další drobné práce. Pak už jen uklidit a vymalovat. 

Děkujeme firmě L-STAV za její práci.

V TRNCE je stále živo. Už se nemůžeme dočkat a jistě nejsme jediní:)


Úspěchy dětí z TRNKY

Páteční dopoledne, běžný všední den. Vyrážíme do naší oblíbené městské knihovny, protože se blíží termín vrácení knižních výpůjček. V knihovně za námi však přijde její paní ředitelka a sdělí nám výsledky soutěže s názvem Ptáci, které jsme se zúčastnili. A jsme opravdu překvapení.

Ve výtvarné části získala 2. místo Maruška Vandasová z 2.třídy a v literární části dokonce naši třeťáci obsadili všechna tři medailová místa. Bronzový byl Viktor Španěl, na stříbrné příčce Anežka Velebilová a vítězem se stal Lukáš Koma. Ten se svým textem nazvaným Za ptáky do oblak ohromil knihovnickou porotu natolik, že jej vybrala jako absolutního vítěze za příbramský okres a v červnu bude v Praze pasován na Rytíře krásného slova.

A tak se náš všední den změnil v den velmi neobyčejný. Všem dětem gratulujeme a zároveň jim děkujeme za reprezentaci naší školy.

AS


Literární práce dětí, které se umístily na 1. – 3. místě, naleznete zde:

Lukáš KomaAnežka Velebilová Viktor Španěl 


BENEFIČNÍ KONCERT PRO TRNKU

Milí přátelé a příznivci TRNKY!

Přijďte se pobavit a zároveň přispět na naši novou první třídu! Už třetí ročník benefičního KONCERTU PRO TRNKU se uskuteční v neděli 25. března 2018 od 18:00 v dobříšské Sokolovně. Zahrají nám tři okouzlující dámy z kapely PŘELET M.S. – ve složení Jana Ježková, Romana Tomášková a Romana Žežulková.

Vstupné na koncert je dobrovolné. Dále lze přispět vydražením uměleckých předmětů, které proběhne přímo v průběhu koncertu. Výtěžek z koncertu bude věnován na rekonstrukci prostor naší školy. Při loňském koncertu jsme získali přes 35.000,- Kč, jestlipak to letos překonáme?

Těšíme se na Vás!
Vaše ZŠ TRNKA Dobříš


Sobota 17. února v TRNCE

Dnes to ve škole žilo. Parkoviště před školou je okolo desáté již plné aut a v budově TRNKY se pohybují čtyři malí a osmnáct velkých brigádníků. Práce je to dnes opravdu špinavá. Stěhujeme tři pokoje v přízemí, ve dvou z nich škrábeme vrstvy staré malby. Chvílemi pohyb po budoucí rozšířené šatně a herně školní družiny připomíná pohyb na kluzkém olympijském ledě (blátivá oškrábaná malba), nejeden brigádník udělal tak tak nechtěný rozštěp. Podařilo se vyvézt stovky kil odpadu a skupina statečných dobrovolníků zatočila s rozsáhlým kořenovým systémem osekané túje na lehce zamrzlé zahradě. 

Naši práci velmi zpříjemnil výborný oběd z kuchyně Dáši Červenkové. Děkujeme. Brigádu zakončil tradičně úklid půlky školy, znatelně poťapané celou skupinou. 

Díky všem, kteří věnovali sobotní čas této smysluplné práci. Jsme za ni opravdu vděční!