CO POTŘEBUJEME

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy. Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce? Nyní nás čeká další etapa rekonstrukce budovy:


  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – ŠKOLNÍ JÍDELNY a VÝDEJNY JÍDLA – s rozpočtem 5.202.000,- Kč

  • 5. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – TŘÍDA PRO PRVŇÁKY, ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ A ROZŠÍŘENÍ ŠATEN – zatím ve stádiu přípravy požadavků na projektovou dokumentaci – až bude projekt a rozpočet hotov, hned Vás se vším seznámíme!