CO POTŘEBUJEME

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy. Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce? Nyní nás čeká zatím finančně nejnáročnější etapa rekonstrukce budovy:


  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – REKONSTRUKCE DVOU TŘÍD – 1. a 6. třídy + přilehlé chodby – dohromady cca 1.055.000,- Kč – POZOR!! – do plné částky nám schází už jen zhruba 175.000,- Kč!! Přidejte se a budeme zase o krok dál!

  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – ŠKOLNÍ JÍDELNY a VÝDEJNY JÍDLA – 5.202.000,- Kč

  • SVÉPOMOCNÉ PRÁCE V TRNCE! – v budově ZŠ TRNKA je vždy co dělat. Tady nabízíme seznam věcí/činností, které je možné/potřeba udělat svépomocně, brigádně a není na ně nutné svolávat brigádu.. Stačí, když se sejdou dva, tři siláci:) či šikovné maminky..
  1. odnést z místností, kde bude budoucí třída, a z chodby před ní stará lina a desky pod ním, odvézt do Dokasu – HOŘÍ – DO VÁNOC!!, MIN 2 OSOBY
  2. vyplít záhon s keři /též tam je mnoho náletových dřevin a keřů/
  3. odvézt pařezy z prostoru mezi košem na basket a hromadou dřeva do Dokasu, MIN 2 OSOBY
  4. lavičky staré – natřít kovovou konstrukci + přidělat a nalakovat prkna
  5. vytahat hřebíky z prken za školou, nakrátit pro pálení a dát na hromadu s dřevem
  6. připravit záhony pro družinu a školu – podél zídky (mohu ukázat kde) a přikrýt textilií – připravit na jarní osev – na jaře

Pokud si ze seznamu vyberete položku, které byste se chtěli zhostit, domluvte se, prosíme, s námi na trnkovykvet@zstrnkadobris nebo na čísle 774 905 586 (Katka Šmahelová). Děkujeme!!