CO POTŘEBUJEME

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKy se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy. Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKy by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKu podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce?


  • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY /REKONSTRUKCE DVOU TŘÍD, ŠKOLNÍ JÍDELNY, VÝDEJNY JÍDLA/ – 2.000.000,- Kč