CO PRÁVĚ POTŘEBUJEME

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKy se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy. Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKy by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKu podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce?


  • ARCHITEKTONICKÁ STUDIE BUDOVY ŠKOLY – 50.000,- Kč
  • REKONSTRUKCE BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY PRO ROK 2018/2019 – 400.000,- Kč
  • DALŠÍ ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY /REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠATEN/ – 3.000.000,- Kč
  • PRACOVNÍ POZICE ŘEDITELE/KY ZŠ TRNKA od září 2018
  • PRACOVNÍ POZICE UČITELE/KY (pro 1. stupeň ZŠ) – pro 1. třídu ve školním roce 2018/2019