CO POTŘEBUJEME

V lednu 2015 se prvně objevila myšlenka, že v Dobříši vznikne nová základní škola, do které budou děti, učitelé i rodiče rádi chodit. Ve které se naučí nejen spoustu znalostí a dovedností, ale bude to i bezpečný prostor pro osobní růst a vývoj. Pro projekt TRNKY se podařilo najít budovu a investora, který ji koupil. Je to však stará budova a je třeba ji zrekonstruovat pro potřeby školy. Rekonstrukce probíhá v etapách, každý rok se podařilo udělat potřebnou část. Celý projekt TRNKY by nemohl fungovat bez velké pomoci desítek dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy. Neobešel by se bez větších či menších dárců, kterým jsou naše vize blízké a TRNKU podporují. Jen díky tomu je možné školné udržet na nižší úrovni. 

A co právě teď TRNKA potřebuje nejvíce? Nyní nás čeká další etapa rekonstrukce budovy:


 • 4. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – ŠKOLNÍ JÍDELNY a VÝDEJNY JÍDLA – s rozpočtem 5.202.000,- Kč

 • 5. ETAPA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ BUDOVY – TŘÍDA PRO PRVŇÁKY, ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ A ROZŠÍŘENÍ ŠATEN – zatím ve stádiu přípravy požadavků na projektovou dokumentaci – až bude projekt a rozpočet hotov, hned Vás se vším seznámíme!

 • SVÉPOMOCNÉ PRÁCE V TRNCE! – v budově ZŠ TRNKA je vždy co dělat. Tady nabízíme seznam věcí/činností, které je možné/potřeba udělat svépomocně, brigádně a není na ně nutné svolávat brigádu.. Stačí, když se sejdou dva, tři siláci:) či šikovné maminky..
 1. vyplít záhon s keři /je tam mnoho náletových dřevin a keřů/
 2. lavičky staré – natřít kovovou konstrukci + přidělat a nalakovat prkna
 3. vytahat hřebíky z prken za školou, nakrátit pro pálení a dát na hromadu s dřevem
 4. připravit záhony pro družinu a školu – podél zídky (mohu ukázat kde) a přikrýt textilií – připravit na jarní osev – na jaře
 5. připojení baterií a sifonů na dvě umyvadla v nových třídách – v týdnu od 25.2. do 1.3.
 6. penetrace přilehlé chodby k novým třídám a nad schody okolo dveří a po zazdění dveří – březen 2019??
 7. výmalba přilehlé chodby k novým třídám a nad schody okolo dveří a po zazdění dveří – březen 2019
 8. nátěr nových zárubní 3x – v týdnu od 25.2. do 1.3.
 9. nátěr jedněch dveří do třídy – duben 2019

  Pokud si ze seznamu vyberete položku, které byste se chtěli zhostit, domluvte se, prosíme, s námi na trnkovykvet@zstrnkadobris nebo na čísle 774 905 586 (Katka Šmahelová). Děkujeme!!