Děkujeme za nové houpačky!

Děkujeme moc městu Dobříš za dar dvou krásných houpaček pro děti ZŠ TRNKA! V úterý 30. dubna byly slavnostně předány naší škole paní Ing. Alenou Harmanovou (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí) a paní místostarostkou Bc. Dagmar Mášovou. Žáci ZŠ TRNKA darovali městu „dobříšskou záchrannou archu“, do které se během Dne Země města Dobříš nalodila řada zvířat vytvořená místními dětmi. 

Spolupráce s městem Dobříš si v TRNCE velmi vážíme a děkujeme za ni!

Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s.