Kupa práce za námi!

V sobotu 22. září se uskutečnila první brigáda v letošním školním roce. Zúčastnilo se jí 21 dospělých brigádníků a 14 dětí. Podařilo se zvládnout většinu naplánovaných prací – oškrábali jsme starou malbu ve třech ze čtyř místností, které bude čekat v zimě a na jaře přestavba na dvě třídy a přilehlou chodbu (1. a 6. třída). Z těchto místností a z prostorů za školou jsme odvezli dva tranzity plné odpadu, a navíc jsme stihli posekat zahradu. Našli jsme čas i na posezení nad kávou a koláči a nad výborným obědem – děkujeme všem, kteří přišli pomoci i těm, kteří uvařili či upekli, za jejich drahocenný sobotní čas, za jejich veliké nasazení a radost, kterou s sebou do TRNKY přinesli. Velké díky patří paní Evě Lidmilové, která se náročné organizace brigády ujala.

Souběžně v sobotu dopoledne další brigádníci zasadili do prostoru, kde byla poražena stará vrba, novou lípu. Za dar vzrostlé lípy i za práci okolo jejího zasazení všem opravdu velice děkujeme!! 

A co nás v rámci rekonstrukce budovy čeká v tomto školním roce? Po těchto přípravných pracích máme v zimě a na jaře naplánované profesionální práce stavební firmy, která má rozdělit oškrábané prostory na dvě třídy. Držte nám palce, ať vše dobře stihneme a můžeme se v dubnu těšit na zápis nových žáčků. 

Tým Trnkového květu, z.s.