ASISTENTI PEDAGOGŮ

ING. MARKÉTA FLÍGROVÁ

asistentka pedagoga ve 3. třídě

 

Jmenuji se Markéta Flígrová, bydlím na Dobříši, je mi 37 let a mám dvě děti ve věku 7 a 10 let.

Profesní portfolio:

Vystudovala jsem Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze, se zaměřením na ekonomiku podniku a psychologii.

Absolvovala jsem řadu kurzů a seminářů, z nichž stěžejními jsou např. Tvořivý dialog, vzdělávací program Studium pro asistenty pedagogů, nebo kurz Zkušeností k respektování.

Od ledna r. 2018 působím v ZŠ TRNKA na pozici asistentky pedagoga ve třídě Mgr. Markéty Svobodové.

Co je pro mě při práci důležité:

Při práci s dětmi považuji za důležité vytváření prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, a kde dokáží otevřeně komunikovat a spolupracovat. Smysl vidím v tom, učit děti respektovat odlišnosti a potřeby druhých, vést je ke slušnému vyjadřování vlastního názoru a k jejich podkládání argumenty, učit je pracovat s chybami, rozvíjet a podporovat jejich silné stránky a pracovat na těch slabých, pomáhat jim budovat dobré vztahy se spolužáky i učiteli, a podporovat kreativitu a osobitost každého z nich. Za nezbytnost přitom považuji vzájemnou komunikaci a spolupráci s kolegy i rodiči.


LUCIE PŘÁDOVÁ

asistentka pedagoga ve 3. třídě

 

Jmenuji se Lucie Přádová, je mi 44 let a bydlím na Dobříši. Mám 3 děti ve věku 8, 7 a 3 roky. Obě starší děti navštěvují ZŠ TRNKA.

Profesní portfolio:

Vystudovala jsem italštinu na Filozofické fakultě UK v Praze, poté bakalářský obor ergoterapie na 1. lékařské fakultě UK a dálkově pak sociální práci na Fakultě sociálních studií MU v Brně.

Léta jsem pracovala jako poradenský pracovník v mobilním hospici Cesta domů v Praze. Mým koníčkem je jóga, věnuji jí skoro všechen volný čas.

V rámci své profese jsem absolvovala například výcvik ve facilitaci skupinových procesů v různorodém prostředí, kurz telefonické krizové intervence a komunikace v zátěžových situacích či kurz týkající se práce s dětmi a rodinami v kontextu komunity.

Co je pro mě při práci důležité:

Pozitivní naladění, chuť být s dětmi tady a teď, partnerský přístup, schopnost zachovat si otevřený a nehodnotící postoj, ale i umění citlivě vytyčit hranice tam, kde je to potřeba.

S vlastními dětmi jsem mohla poznat prostředí lesní školky. Tady jsem viděla i zažila, jak velký potenciál pro učení nabízí dětem pobyt venku, v lese, na čerstvém vzduchu. V přírodě je stále co poznávat a objevovat. Umí oslovit nejhlubší vrstvy našeho bytí a takové zážitky člověk nezapomene. Jsem ráda, že v TRNCE je i pro takovou podobu pedagogiky místo a chtěla bych tento přístup sama za sebe maximálně podpořit.


MARCELA MRÁZOVÁ

asistentka pedagoga ve 2. třídě

 

Jmenuji se Marcela Mrázová, bydlím v Příbrami, je mi 50 let a mám dvě děti. V ZŠ TRNKA pracuji od 1. září 2018 jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga ve 2. třídě.

Profesní portfolio: 

Studovala jsem na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s. r. o. obor Vychovatelství pro pracovní činnost –  Vychovatel, pedagog volného času.  VA v Brně, Ústav managementu a podpory vzdělávání –  Doplňkové pedagogické studium. Ve školství pracuji 12 let.

Absolvovala jsem kurzy Etiketa jako součást výchovy, Zkušeností k respektování a řadu rukodělných kurzů.

Co je pro mě při práci důležité:

Při mé práci je pro mě důležité přistupovat k dětem milujícím a respektujícím způsobem, vést děti k aktivitě a spolupráci. Snažím se vytvořit příjemné a přátelské prostředí, dát dětem pocit bezpečí, možnost volby a odpočinku. Velmi důležitá je pro mě komunikace, spolupráce s rodiči, týmová práce, motivování dětí a praktické využívání poznatků.


NIKOLA MATĚJKOVÁ

asistentka pedagoga v 1. třídě

 

Jmenuji se Nikola Matějková, bydlím v Nečíni, je mi 20 let.  Jsem asistentka pedagoga v 1. třídě. V TRNCE pracuji od 1. září 2018.

Profesní portfolio: 

Studovala jsem na Střední pedagogické škole v Berouně, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Díky střední škole jsem se zúčastnila několika praxí v mateřských školách a školních družinách. Vypomáhám s výcvikem mladých hasičů. Také jsem absolvovala kurz první pomoci.   

Co je pro mě při práci důležité:

Práce s dětmi je pro mě velice inspirující. Nejvíce na dětech obdivuji jejich energii a touhu po poznání. Při mé práci se snažím každé dítě vnímat a motivovat individuálně dle jejich potřeb. Je pro mě důležité posouvat děti dál v jejich možnostech. S dětmi se snažím komunikovat o různých věcech, pomáhat jim dosáhnout jejich cíle. Snažím se vytvořit bezpečné a přátelské prostředí.

Na škole si cením příjemné atmosféry a krásného prostředí. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu v TRNCE.


 MGR. KATEŘINA ŠMAHELOVÁ

asistentka pedagoga ve 4. a 5. třídě