DRUŽINA

Bc. JAROSLAVA RAMPASOVÁ

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

img_4761

 

 

 

 

 

Jmenuji se Jaroslava Rampasová, v Základní škole TRNKA pracuji jako vychovatelka ve školní družině. Je mi 41 let a mám dva syny ve věku 8 a 17 let.

Profesní portfolio:

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Svoji pedagogickou praxi jsem získala působením v Dětském domově v Solenicích, kde jsem na pozici vychovatelky pracovala téměř 10 let. V rámci dalšího vzdělávání jsem měla možnost absolvovat mnoho rukodělných kurzů jako např. vosková batika, modrotisk, pletení z pedigu, tkaní, malba na sklo, drhání, drátování a další techniky, které jsou mi velmi blízké.

Co je pro mě při práci důležité:

Ráda bych dětem nabídla podněty k vyzkoušení si různých rukodělných technik, neboť dětem je vlastní zvídavost a bezprostřednost, se kterou rády objevují svět. Dále považuji za velmi důležité budovat a upevňovat v dětech pozitivní vztah k přírodě, objevovat a bádat nad jejími zákonitostmi. A v neposlední řadě je mojí snahou vést děti k pohybovým aktivitám, nabídnout nejrůznější možnosti sportovního vyžití, ze kterých si děti mohou vybrat ty, které jsou jim nejbližší a baví je.

Ve své práci považuji za důležité respektování každého dítěte, jako jednotlivce s různými a odlišnými zájmy, budování a posilování dobrých vztahů, radost a nadšení z výkonu či výtvoru. Mým cílem je nenásilnou formou získat děti ke spolupráci. Čas strávený ve školní družině naplnit pohodou a radostí dětí, jejich interakcí s okolím a získanou vlastní zkušeností. Vyvarovat je stresu, rozvíjet zdravé sebevědomí a jejich tvořivost. Snažím se děti oceňovat, dávat jim prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají.

„Pomoci dětem, aby to dokázaly samy.“


HANA FARÁŘOVÁ

vychovatelka školní družiny, ranní družina

 

Jmenuji se Hana Farářová, je mi 54 let, mám tři dospělé děti ve věku 29 – 32 let a dva vnuky.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně / obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 1991 pracuji jako učitelka v 5. MŠ Dobříš na Větrníku.

Život mi od února 2015 přinesl změnu tykající se celodenní péče o nemocnou matku. Od září 2017 pracuji v ZŠ Trnka jako vychovatelka v ranní družině.

Mým cílem je vnímat každé dítě jako jedinečnou osobnost, podporovat a rozvíjet v každém dítěti individuální zájmy a dovednosti. Nenásilnou formou rozvíjet hudební cítění, zpěv, tvořivou výtvarnou činnost a pracovní zručnost. Smyslem mé práce je vychovávat děti k nekonfliktním vztahům, umět se vzájemně respektovat, vyslechnout, domluvit, pěstovat smysl pro spravedlnost a schopnost pomoci druhému.

Pravidlo společného soužití:“ Co nemáš rád, nečiň druhému.“


MARCELA MRÁZOVÁ

vychovatelka školní družiny

 

Jmenuji se Marcela Mrázová, bydlím v Příbrami, je mi 50 let a mám dvě děti. V ZŠ TRNKA pracuji od 1. září 2018 jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga ve 2. třídě.

Profesní portfolio: 

Studovala jsem na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s. r. o. obor Vychovatelství pro pracovní činnost –  Vychovatel, pedagog volného času.  VA v Brně, Ústav managementu a podpory vzdělávání –  Doplňkové pedagogické studium. Ve školství pracuji 12 let.

Absolvovala jsem kurzy Etiketa jako součást výchovy, Zkušeností k respektování a řadu rukodělných kurzů.

Při mé práci je pro mě důležité přistupovat k dětem milujícím a respektujícím způsobem, vést děti k aktivitě a spolupráci. Snažím se vytvořit příjemné a přátelské prostředí, dát dětem pocit bezpečí, možnost volby a odpočinku. Velmi důležitá je pro mě komunikace, spolupráce s rodiči, týmová práce, motivování dětí a praktické využívání poznatků.