KDO JSME

  • Iniciátorem vzniku Základní školy TRNKA je skupina rodičů z Dobříše a blízkého okolí, kteří se aktivně zajímají o vzdělání svých dětí
  • Zakladatelem a zřizovatelem školy je nezisková organizace – zapsaný spolek Trnkový květ, z.s.
  • Statutárním orgánem spolku je rada spolku, jejímiž členy jsou Mgr. Jana Zajícová (předsedkyně), Mgr. Petra Klvačová Ph.D., MUDr. Magdalena Ježková a Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D.
  • Rada spolku pracuje na dobrovolnické bázi s podporou ostatních členů spolku Trnkový květ a celé řady dalších dobrovolníků.

Trnka_týmRealizační tým Školy Trnka

Mgr. Jana Zajícová – kvalifikovaná učitelka, spoluzakladatelka MC Dobříšek, učitelka ZŠ TRNKA

Mgr. Petra Klvačová Ph.D. – socioložka, vyučující na Karlově Univerzitě

MUDr. Magdaléna Ježková – praktická lékařka, skautská vedoucí

Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D. – sociolog, analytik médií

Mgr. Hana Ošťádalová – učitelka pro 1. stupeň ZŠ TRNKA

Mgr.Vlasta Beščecová – pedagožka, ředitelka ZŠ TRNKA

Ing. Markéta Španělová, Ph.D. – vědecko-výzkumný pracovník, VŠ pedagog v oboru Chemie ochrany životního prostředí

Mgr. Jitka Urbanová – právnička, lektorka hudebních kurzů pro děti

Mgr. Hana Kopecká, MBA – matematik, účetní ekonom

Mgr. Markéta Svobodová – učitelka pro 1. stupeň ZŠ TRNKA

Bc. Dagmar Červenková – koordinátorka v nakladatelství

Mgr. Kateřina Šmahelová – fyzioterapeutka

Mgr. Dana Chytrá – mikrobiolog