ŘEDITELKA

P1090027MGR. VLASTA BEŠČECOVÁ

Jmenuji se Vlasta Beščecová, celý život jsem žila v Praze a před rokem jsem se přestěhovala s manželem – sochařem – na Dobříš. Jsem vdaná, mám tři dospělé děti a tři vnoučata.

Po ukončení středoškolských studií jsem vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze – obor speciální pedagogiku. Zaměřila jsem se na učitelství pro žáky s vadami zraku. Učila jsem na internátní škole pro nevidomé v Praze, nějaký čas jsem také pracovala jako redaktorka při tvorbě učebnic pro sluchovně postižené. Po narození dětí jsem se plně věnovala rodině a později jsem pracovala s manželem jako spolupracující osoba – zajišťovala jsem manažerské a ekonomické stránky jeho aktivit.

Posledních dvanáct let před odchodem do důchodu jsem řídila souběžně dvě organizace – sociální služby a školu. Jednalo se o denní stacionář pro klienty s kombinovaným postižením a také speciální školu pro děti s kombinovanými vadami.

V září 2015 jsem byla jmenována vedením Diakonie ČCE členkou Školské rady MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE v Praze 5 .

Byla jsem oslovena zakladatelkami nové školy, zda bych se ujala jejího vedení. Jejich myšlenka mi byla velmi blízká, a tak jsem tuto funkci přijala.

Ve své práci jsem vždy preferovala demokratický způsob řízení, založený na týmové spolupráci. Mojí snahou bylo vytvořit přátelské klima, které pomáhá k vytváření pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky i učiteli, protože škola musí být místem, kam děti rády chodí. Dobrá spolupráce s rodiči je velmi důležitá, protože má pozitivní vliv na žáky. Vedle manažerského řízení školy jsem se věnovala i její ekonomické stránce, a tak bych ráda přenesla své zkušenosti do Trnky.