ŘEDITELKA

ING. JANA DERFLOVÁ

 

Pocházím sice z Prahy ale již 28 let žiji v Chrašticích, kde jsem učila na základní škole, a také jsem zde působila jako metodik prevence sociálně patologických jevů a jako interní mentor. S manželem a přáteli pořádáme každoročně letní tábor pro děti u přehrady Orlík. Pedagogické studium jsem absolvovala na Zemědělské univerzitě v Praze. Ráda lyžuji, jezdím na kole a cestuji. Jsem matkou tří dospělých dětí a také babičkou.

Chci přispět k tomu, aby TRNKA byla školou respektovanou a vyhledávanou. Aby se žáci učili v bezpečném prostředí, s chutí a aby denně zažívali ve škole úspěch. Mou snahou je být podporovatelem učitelů i všech zaměstnanců školy, chci přispívat k tomu, aby vztahy v celém společenství školy byly korektní, partnerské a respektující.