ŠKOLNÉ

Po dlouhém počítání a ekonomické rozvaze jsme stanovili školné na 3 500,- měsíčně. Poplatek za využívání školní družiny činí 200 Kč za měsíc. Tato čísla jsme propočítali tak, aby škola byla soběstačná a ekonomicky udržitelná a zároveň bylo školné nejnižší možné.

Školné i ostatní poplatky se platí převodem na bankovní účet ZŠ TRNKA, jehož číslo naleznete v rubrice KONTAKTY.