Termín veřejného losování / k zápisu do 1. třídy

V pondělí 8. dubna 2019 od 15 hodin bude probíhat v prostorách jídelny ZŠ TRNKA veřejné losování čtyř náhradníků, kteří v případě, že by některé dítě mělo odklad, postoupili na uvolněné místo.
 
V současné chvíli dle kritérií pro přijetí do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 pravděpodobně naplní kapacitu 16 dětí v této třídě sourozenci dětí plnících povinnou školní docházku v naší škole a děti zaměstnanců ZŠ TRNKA či spolku Trnkový květ. S definitivním počtem sourozenců bylo vedení školy bohužel obeznámeno až v tomto týdnu. Velmi nás celá situace mrzí. 
 
Zápis proběhne dle původního plánu a rozpisu zítra – 5. dubna ve třech stanovených časech (více ZDE). Se všemi zájemci, kteří odevzdali přihlášku do 1. ročníku, absolvovali rozhovor s paní ředitelkou ZŠ TRNKA a současně se k zápisu registrovali v našem systému, u zápisu počítáme. 
 
Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení
Jana Derflová, ředitelka školy

 Běžíme!

Milí sportovci,

rekonstrukci ZŠ TRNKA můžete nově podpořit také Jarním během pro zdraví v rámci seriálu závodů Brdman adventure 2019! Vyhecujte sami sebe a pozvěte svoje kamarády v sobotu 13. 4. 2019 na jarních 8,4 km kolem Vlašky.

Podpoříte tím:

1. svoje kardiovaskulární zdraví

2. rekonstrukci budovy ZŠ TRNKA – libovolnou částku, kterou při platbě po on-line registraci k závodu zaplatíte navíc nad startovné, předá tým Brdman adventure Základní škole TRNKA na rekonstrukci třídy pro budoucí prvňáčky. 

Děkujeme!

Tým ZŠ TRNKA a spolku Trnkový květ


Povedlo se! DĚKUJEME!

Dnes se s Vámi musíme podělit o dobré zprávy z naší školy. Ve čtvrtek se v naší škole sešla komise nad nově zrekonstruovanými třídami v prvním patře. A tady je třeba vrátit se v čase – nevěřili byste, kolik neuvěřitelného se podařilo za posledních šest měsíců v TRNCE. Zadali jsme projekt, získali jeho konečnou podobu a následně stavební povolení. Díky všem našim podporovatelům, větším i menším dárcům, sponzorům, firmám, které nám poskytly sponzorskou cenu a půjčce, se podařilo něco fantastického – do konce roku jsme nashromáždili  dostatečné množství financí na dvě nové třídy (pro budoucí 1. a 6. třídu).

Díky tomu v průběhu ledna až března pracovala ve škole stavební firma, ale mimo ní i řada dobrovolníků, brigádníků, profesionálů, kteří poskytly naší škole svoje služby zdarma nebo za sponzorskou cenu. Všichni pracovali nejlépe, jak uměli. Děti a zaměstnanci TRNKY se neuvěřitelně pružně přizpůsobili hluku a pohybu pracovníků stavební firmy po škole a Ti zase hbitě uhýbali našim žáčkům:). Výsledkem je tedy velký dárek ke dni učitelů, který připadal právě na tento čtvrtek – a to „POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY“. 

Děkujeme Vám všem výše zmíněným, bez kterých by to nešlo. Děkujeme za tak obrovskou míru podpory. Nesmírně si ji v TRNCE vážíme. Děkujeme moc za vstřícnost a ochotu komise – lidem z MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, z Hasičského záchranného sboru Stř. kraje a z Krajské hygienické stanice Stř. kraje. 

A jak už to u nás bývá zvykem, neusínáme, ale jaro nás budí do přípravy další etapy.

Tým ZŠ TRNKA a Trnkového květu, z.s. World Down Syndrome Day – „Ponožková výzva“ v TRNCE

Ve čtvrtek 21. března 2019 to ve škole vypadalo jako kdyby se v každé rodině malého či většího „trnkáčka“ a dokonce i v rodinách učitelského sboru zabydlely kolonie lichožroutů. Pravá a levá ponožka na nohou dětí a dospělých v naší škole se dnes málokomu shodovala – PROČ? 

Tento den se děti ze základní školy TRNKA mohly zúčastnit „ponožkové výzvy“ pořádané v rámci světového dne Downova syndromu. Vytvořením páru z rozdílných ponožek jsme se chtěli připojit k vyjádření tolerance k jinakosti, kterou se vyznačují nejenom lidé s Downovým syndromem, ale my všichni. Díky tomu je náš svět tak pestrý. Během dnešního dne se děti v naší škole seznámily s výjimečnostmi lidí s Downovým syndromem. Zároveň se učily vnímat naše rozdílnosti a hledat na nich pozitiva, každý přinášíme něco jedinečného..

Víte, proč připadá světový den Downova syndromu zrovna na datum 21. března? My už ano:)