ÚŘEDNÍ DESKA

KONTAKTY ZŠ TRNKA


Školní řád platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Vnitřní řád školní družiny platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků platný od 1. 9. 2017 (soubor PDF)

Provozní řád školní jídelny  platný od 1. 9. 2016 (soubor PDF)


Výroční zpráva  ZŠ Trnka za školní rok 2016/2017 (soubor PDF)

Inspekční zpráva / květen 2016 (soubor PDF) 


Školní vzdělávací programy pro ZV a ŠD i ostatní dokumentace jsou k nahlédnutí u ředitele školy.