PŘESTUP DO ZŠ TRNKA

Kapacita smíšené 3. + 4. třídy je pro školní rok 2017/18 naplněna.