ŠKOLNÍ ROK 2016 / 17

plakát velká třída 3.Ve školním roce 2016/17 otevřela ZŠ TRNKA dvě třídy. Jednu, první ročník, který učila v tomto roce paní učitelka Markéta Svobodová. Druhou třídu učila paní učitelka Jana Zajícová. Tato třída byla smíšená  – 2. + 3. ročník. Kapacita školy pro tento školní rok byla 20 žáků a byla zcela naplněna.