ŠKOLNÍ ROK 2017 / 18

Ve školním roce 2017/18 otevřela ZŠ TRNKA tři třídy: První třídu, kterou učí paní učitelka Hana Ošťádalová, druhou třídu, kterou učí paní učitelka Markéta Svobodová, a smíšenou 3. a 4. třídu, kterou učí paní učitelka Jana Zajícová. V tomto školním roce navštěvuje naši školu celkem 44 žáků.