ORGANIZACE ŠK. ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018


Zahájení školního vyučování: 4. září 2017

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018

Konec prvního pololetí: 31. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2017

Jarní prázdniny: 5. března až 9. března 2018

Velikonoční prázdniny: 29. a 30. března 2018

Konec druhého pololetí: 29. června 2018

Letní prázdniny: 2. července až 2. září 2018


KONZULTACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Čtvrtletní – 1. polovina listopadu 2017

Třičtvrtěletní – 2. polovina dubna 2018