PLATBY VE ŠK. ROCE 18/19

Po dlouhém počítání a ekonomické rozvaze jsme stanovili školné na 3 500,- měsíčně. Poplatek za využívání školní družiny činí 200,- Kč za měsíc. Poplatek za stravování je 750,- Kč měsíčně (s čtvrtletním vyúčtováním).

Tato čísla jsme propočítali tak, aby škola byla soběstačná a ekonomicky udržitelná a zároveň bylo školné nejnižší možné. 

Školné i ostatní poplatky se platí převodem na bankovní účet ZŠ TRNKA, jehož číslo naleznete v rubrice KONTAKTY.


PLATBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 je stanovené školné na 3.500,- Kč měsíčně po 12 měsíců v roce (tedy včetně července a srpna 2020). Ostatní poplatky zůstávají stejné.