ÚŘEDNÍ DESKA

 


KONTAKTY ZŠ TRNKA

ZŘIZOVATEL: Trnkový květ, z.s.

RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY:

Mgr. Vlasta Beščecová, MUDr. Magdaléna Ježková, Mgr. Petra Klvačová Ph.D., Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D., Ing. Markéta Španělová, Mgr. Jitka Urbanová

ŠKOLSKÁ RADA: 

  • za zřizovatele: Ing. Štěpán Ježek
  • za pedagogy: Mgr. Jana Zajícová
  • za rodiče: Bc. Adéla Sauerová

POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR:

Mgr. Hana Kopecká, MBA
e-mail: poverenec@zstrnkadobris.cz
tel: 737 433 549


DOKUMENTACE:

Školní řád platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Vnitřní řád školní družiny platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků platný od 1. 9. 2017 (soubor PDF)

Provozní řád školní jídelny  platný od 1. 9. 2016 (soubor PDF)

Výroční zpráva ZŠ TRNKA za školní rok 2016/2017 (soubor PDF)

Výroční zpráva ZŠ TRNKA za školní rok 2017/2018 (soubor PDF)

Inspekční zpráva / květen 2016 (soubor PDF) 

Žádost o přestup do ZŠ TRNKA (soubor PDF) 

Žádost o uvolnění ze školní docházky (soubor PDF)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (soubor PDF)

Dotazník k zápisu pro rodiče 2017/2018 (soubor PDF) 

Dotazník zájmu o docházku v ZŠ 2018/2019 

Přihláška ke stravování (soubor PDF) 

Přihláška do školní družiny(soubor PDF) 

Organizace školního roku 2017/2018 dle MŠMT (soubor PDF)


Školní vzdělávací programy pro ZV – TRNKA a školní družiny (Pomoz mi, abych to dokázal sám) i ostatní dokumentace jsou k nahlédnutí ve škole.