ÚŘEDNÍ DESKA

 


KONTAKTY ZŠ TRNKA

ZŘIZOVATEL: Trnkový květ, z.s.

RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY:

Mgr. Vlasta Beščecová, MUDr. Magdaléna Ježková, Mgr. Petra Klvačová Ph.D., Mgr. Ivan Vodochodský Ph.D., Ing. Markéta Španělová, Mgr. Jitka Urbanová

ŠKOLSKÁ RADA: 

  • za zřizovatele: Ing. Štěpán Ježek
  • za pedagogy: Mgr. Jana Zajícová
  • za rodiče: Bc. Adéla Sauerová

DOKUMENTACE:

Školní řád platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Vnitřní řád školní družiny platný od 1.9.2017 (soubor PDF)

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků platný od 1. 9. 2017 (soubor PDF)

Provozní řád školní jídelny  platný od 1. 9. 2016 (soubor PDF)

Výroční zpráva  ZŠ Trnka za školní rok 2016/2017 (soubor PDF)

Inspekční zpráva / květen 2016 (soubor PDF) 

Žádost o přestup do ZŠ TRNKA 2017/2018 (soubor PDF) 

Žádost o uvolnění ze školní docházky (soubor PDF)

Žádost o uvolnění žáka z vyučování (soubor PDF)

Dotazník k zápisu pro rodiče 2017/2018 (soubor PDF) 

Přihláška ke stravování 2017/2018 (soubor PDF) 

Zápisní lístek do školní družiny 2017/2018 (soubor PDF) 

Přihláška k zápisu 2017  (soubor PDF)

Organizace školního roku 2017/2018 dle MŠMT (soubor PDF)


Školní vzdělávací programy pro ZV – TRNKA a školní družiny (Pomoz mi, abych to dokázal sám) i ostatní dokumentace jsou k nahlédnutí ve škole.