ZÁPIS 2019/2020

Na jaře 2019 nás čeká zápis do 1. třídy a budeme projednávat žádosti o přestup do budoucí 5. a 6. třídy.

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde společně s pedagogy vytváříme bezpečné prostředí, které podněcuje tvořivost a zvídavost. Nabízíme aktivní vzdělávací metody a přístupy s inspirativními pedagogy. Nabízíme prostředí, ve kterém je velký důraz kladen na nejen individualitu každého dítěte a jeho rozvoj, ale také na budování sociálních kompetencí a měkkých dovedností.

Informační schůzka pro zájemce o naši školu proběhne 11. prosince 2018 od 17 hodin v prostorách jídelny.

Jak bude probíhat přestup (5. a 6. třída)?

  • Rozhovor – Jsme škola pro Vaše dítě? – Je pro nás důležité vědět, zda jsme škola, jejíž vize a to, co nabízí, je v souladu s tím, co Vy a Vaše dítě očekáváte. Soulad našich přístupů zjišťujeme v rozhovoru s Vámi. Rozhovory budou probíhat v období ledna a února a budete se na ně moci registrovat zde (registrace spustíme v prosinci).
  • Návštěva ve třídě – Bude se mu ve škole a třídě líbit? – Pro to, aby Vaše dítě zvládlo přestup co nejlépe, je důležité, aby poznalo samo na vlastní kůži, jak to ve škole a ve třídě funguje, aby se seznámilo se způsoby, jak se ve škole pracuje. Vaše dítě se zúčastní několik dní výuky v budoucí třídě. Tyto návštěvy budou probíhat v období března a dubna a termíny si domluvíte již individuálně, telefonicky.
  • Písemná žádost – Oficiální, písemnou žádost budete moci podat až po navýšení kapacity školy, to znamená po kolaudaci zrekonstruovaných tříd. Předpokládaný termín je duben 2019 nebo později. O veškerých případných změnách budou informace na stránkách školy.

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy?

  • Seznámení se školou – Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje? Využijte možnosti seznámení se školou, které nabízíme Vám i Vašemu dítěti. Na to vše Vám odpovíme na informační schůzce 11. prosince 2018 od 17 hodin ve škole.
  • Vlastní zápis – Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké jsou jeho vzdělávací potřeby a osobnostní profil? Jaké má případně nároky na integraci? Děti budou během zápisu, který trvá přibližně hodinu, pracovat se zkušeným pedagogem, který bude ověřovat připravenost Vašeho dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil.
  • Součástí zápisu bude i motivační rozhovor, jehož cílem je zjistit, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola. Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Co od školy očekáváte? Můžeme tato očekávání ve škole naplnit?
  • Výsledky zápisu – zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 7 pracovních dnů od skončení zápisů.
  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu.
  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí.