Sušenky a koncert

Děti navštěvující školní družinu se velmi aktivně zapojily do „pečení sušenek“ na benefiční koncert pro Trnku.
Pečení je velmi bavilo, seznámily se s tím, jak se těsto připravuje a posléze se pustily do práce.
Svojí pilnou prací přispěly k podpoře své školy a byly na to patřičně hrdé. Patří jim za to velké poděkování.
JR