Úspěchy dětí z TRNKY

Páteční dopoledne, běžný všední den. Vyrážíme do naší oblíbené městské knihovny, protože se blíží termín vrácení knižních výpůjček. V knihovně za námi však přijde její paní ředitelka a sdělí nám výsledky soutěže s názvem Ptáci, které jsme se zúčastnili. A jsme opravdu překvapení.

Ve výtvarné části získala 2. místo Maruška Vandasová z 2.třídy a v literární části dokonce naši třeťáci obsadili všechna tři medailová místa. Bronzový byl Viktor Španěl, na stříbrné příčce Anežka Velebilová a vítězem se stal Lukáš Koma. Ten se svým textem nazvaným Za ptáky do oblak ohromil knihovnickou porotu natolik, že jej vybrala jako absolutního vítěze za příbramský okres a v červnu bude v Praze pasován na Rytíře krásného slova.

A tak se náš všední den změnil v den velmi neobyčejný. Všem dětem gratulujeme a zároveň jim děkujeme za reprezentaci naší školy.

AS


Literární práce dětí, které se umístily na 1. – 3. místě, naleznete zde:

Lukáš KomaAnežka Velebilová Viktor Španěl