OSOBNOSTI

Zuzana Hutňanová_smallZuzana Hutňanová, výtvarnice a pedagožka
„Proč podporuji ZŠ TRNKA: Jsem pro rozumnou alternativu k základnímu školství v našem městě. Je mi sympatická odvaha přípravného týmu, ale i zodpovědnost a poctivost, s kterými tak náročný projekt připravují. Předmětem jejich zájmu je kvalitní škola, kde se budou všichni cítit dobře. To je vskutku životní program – tak držme palce.“

 

Stanislaw Góra_small

Stanislaw Góra, katolický kněz
„Když jsem se dozvěděl o iniciativě vzniku soukromé školy na Dobříši, měl jsem z toho velkou radost, protože znám lidi, kteří za touto iniciativou stojí a vnímám jejich motivaci budovat dobré dílo, které by bylo nástrojem nejen ke kvalitnímu vzdělávání, ale také k podpoře všech dobrých hodnot našeho lidství. Proto vznik této školy podporuji.“

 

Petra Štěpová_smallPetra Štěpová, manažerka projektu Respekt v komunikaci, Centrum pro komunitní práci střední Čechy
„Záměr zakladatelek a jejich osobnosti jsou pro mě od začátku jejich úsilí o založení soukromé školy na Dobříši nadějí i zárukou, že děti budou do ZŠ TRNKA chodit rády, budou vědět, proč se učí a učit se každý podle svých schopností. Věřím, že tato malá škola skutečně nabídne rodinné a přátelské prostředí, zohlední individuální potřeby jednotlivých dětí a připraví je na život v kosmopolitním světě.“

Daniela Doubková_smallDaniela Doubková, výtvarnice a pedagožka
„Založit soukromou školu na Dobříši? Vážím si každého, kdo je ochoten do tak náročného projektu investovat svůj čas a schopnosti, bojovat s překážkami všeho druhu, krůček po krůčku jít za svým cílem… Líbí se mi, že tato škola nechce nabízet žádné extrémní alternativy ani naivní novátorství, ale chce „jen“ smysluplně vzdělávat a vychovávat své žáky.“

 

Jan Lachmann_smallJan Lachman, prorektor pro vědu, výzkum a vnější vztahy, Bankovní institut vysoká škola, a.s.
„Tradiční základní školy vhledem k jejich velikosti a nastaveným způsobům fungování nejsou schopné nabídnout tolik potřebný individuální přístup k dětem na základě jejich konkrétních potřeb. Proto jsem přesvědčený, že Dobříš si zaslouží alternativu ke stávajícím školám a podporuji vznik soukromé základní školy v Dobříši.“

 

Noemi Trojanová_smallNoemi Trojanová, vedoucí sociálně aktivizačních služeb ve Farní charitě Starý Knín
„Každé dítě se jinak vyvíjí a má jiné potřeby. Ne každá škola se dokáže přizpůsobit rozdílným potřebám dětí. Proto je potřeba, aby měli rodiče mezi školami na výběr. Při výuce preferuji celostní rozvoj dítěte a ten nově vznikající škola bude zajišťovat.“

 

P1060446Denisa Havlíčková, vedoucí sportovních dětských kurzů, ředitelka organizace Veselá rodina, zakladatelka zpravodajského portálu Dobříšsko aktuálně
„Projekt soukromé školy v Dobříši podporuji, protože se mi líbí myšlenka rodinného prostředí a moderních metod výuky. Cíl zapojení dětí více do osobního kontaktu, komunikace a samostatného jednání je v dnešní době více než důležitý.“

 

Jana Šigutová_smallJana Šigutová, zdravotní sestra, matka 3 dětí
„Projekt ZŠ TRNKA podporuji, protože jako matka 3 dětí a dlouholetá skautská vedoucí vím, jak je důležitý individuální přístup. Každé dítě je jiné, má své individuální tempo, rozdílné potřeby, jiné rodinné zázemí. Myslím si, že projekt soukromé ZŠ Trnka dokáže vyjít vstříc každému dítěti, respektovat jeho osobnost tak, aby se ve škole cítilo dobře a chodilo tam rádo. Tím se v dětech jistě podpoří i touha po vzdělání a objevování světa, která je tak důležitá. Jsem ráda, že tento projekt na Dobříši vznikl. Velmi mu fandím.“

Žaneta Stiborová_smallŽaneta Stiborová, fyzioterapeutka, matka 3 dětí
„Podporuji vznik školy, která klade velký důraz na spolupráci s rodiči, kteří mohou aktivně přispívat k organizaci zájmových a vzdělávacích aktivit a spolupracovat se školou na zkvalitnění výuky. Zároveň taková škola dává rodičům možnost rozšířit si poznatky v dané problematice, naučit se vést své dítě správným přístupem, motivovat je ke vzdělání a respektovat jeho potřeby. Ráda bych, aby se škola proměnila v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělání, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.“

Markéta SvobodováMarkéta Svobodová, učitelka ZŠ
„Jako učitelka 1. stupně se často setkávám s rodiči, kteří řeší, do které školy bude jejich dítě chodit, kde mu „bude lépe“. Vnímám potřebu některých rodičů vzdělávat své děti jiným způsobem než v zaběhlých velkokapacitních institucích. Mnoho z nich upřednostňuje menší kolektiv dětí, větší možnost individuálního přístupu a také lépe fungující spolupráci a informovanost mezi školou a rodinou. Vzhledem k tomu, že velmi dobře znám zakládající členky i jejich motivaci pro tuto aktivitu, věřím, že v ZŠ TRNKA rodiče tuto možnost naleznou.“

Katka Pechová

Katka Pechová, ředitelka Městské knihovny Dobříš
„Proč podporuji vznik soukromé školy TRNKA? Rozšíření vzdělávací nabídky v Dobříši vítám a podporuji. Rodičům se tak otevírá možnost vyběru mezi více variantami a různým zaměřením jednotlivých škol. Budou si moci vybrat, jakým způsobem se jejich dítě bude vzdělávat.“

 

Monika Rejsková, majitelka obchodu Jiný svět
„Jsme pěstounská rodina, která provedla různým typem vzdělávání celkem 7 dětí. Každému vyhovovalo něco jiného. Nejstarší vlastní dcery prošly klasickou základní školou, část dětí v pěstounské péči chodila do Waldorfské školy v Příbrami a nejmladší je žákem Základní školy Lidická. Jeden rok jsem vzdělávala jednoho z chlapců doma. Co považuji za důležité? V první řadě učitele, kterého vyučování baví a který přistupuje k dětem individuálně dle jejich potřeb. Dále nižší počet dětí ve třídě, dostatek výukových pomůcek a hlavně přátelskou atmosféru školy. To všechno Základní škola TRNKA splňuje.“

Husova kazatelna a PM 3

Pavel Miškovský, středoškolský profesor
„Vznik nové základní školy v Dobříši vítám. Rozšíří nabídku možností vzdělávání dětí a umožní rodičům vybrat si mezi různými formami výuky. Věřím, že tým, který založení ZŠ TRNKA připravuje, je zárukou kvalitní výuky a vstřícného přístupu k dětem.“