Děkujeme za podporu! Přidáte se také?

Milí přátelé TRNKY,

pro TRNKU a Trnkový květ je listopad zdrojem nových nadějí a radosti! Za dva týdny od chvíle, kdy jsme zveřejnili prosbu o finanční pomoc na rekonstrukci dvou tříd (pro budoucí prvňáčky a šesťáky), se nám již sešlo neuvěřitelných 85.200,- Kč na transparentním účtu (2300859617 / 2010 – Fio Banka, a.s.) a v materiálu nám byl přislíben další velký dar. Mnoho s Vás přispělo také svým časem, nápady a jejich realizací.

Částka, kterou je třeba nejlépe do konce roku 2018 získat, tím klesla na 230.000,- Kč!

Moc děkujeme těm z Vás, kteří jste nám už přispěli, a pokud byste chtěli pomoci i Vy ostatní, tak vězte, že i malý dar je pro nás nesmírně cenný. Nyní na konci kalendářního roku lze také využít možnosti, že finanční dar můžete odepsat od základu daně – jednoduchý formulář na stránkách ZŠ TRNKA je Vám k dispozici.

Ještě jednou obrovské díky! 

Vaše ZŠ TRNKA a spolek Trnkový květ


Informace k zápisu a přestupům ve školním roce 2019/2020

Na jaře 2019 nás čeká zápis do 1. třídy a budeme projednávat žádosti o přestup do budoucí 5. a 6. třídy.

Zveme Vás a Vaše dítě do školy, kam děti chodí rády a kde společně s pedagogy vytváříme bezpečné prostředí, které podněcuje tvořivost a zvídavost. Nabízíme aktivní vzdělávací metody a přístupy s inspirativními pedagogy. Nabízíme prostředí, ve kterém je velký důraz kladen na nejen individualitu každého dítěte a jeho rozvoj, ale také na budování sociálních kompetencí a měkkých dovedností.

Informační schůzka pro zájemce o naši školu proběhne 11. prosince 2018 od 17 hodin v prostorách jídelny.

Jak bude probíhat přestup (5. a 6. třída)?

  • Rozhovor – Jsme škola pro Vaše dítě? – Je pro nás důležité vědět, zda jsme škola, jejíž vize a to, co nabízí, je v souladu s tím, co Vy a Vaše dítě očekáváte. Soulad našich přístupů zjišťujeme v rozhovoru s Vámi. Rozhovory budou probíhat v období ledna a února a budete se na ně moci registrovat zde (registrace spustíme v prosinci).
  • Návštěva ve třídě – Bude se mu ve škole a třídě líbit? – Pro to, aby Vaše dítě zvládlo přestup co nejlépe, je důležité, aby poznalo samo na vlastní kůži, jak to ve škole a ve třídě funguje, aby se seznámilo se způsoby, jak se ve škole pracuje. Vaše dítě se zúčastní několik dní výuky v budoucí třídě. Tyto návštěvy budou probíhat v období března a dubna a termíny si domluvíte již individuálně, telefonicky.
  • Písemná žádost – Oficiální, písemnou žádost budete moci podat až po navýšení kapacity školy, to znamená po kolaudaci zrekonstruovaných tříd. Předpokládaný termín je duben 2019 nebo později. O veškerých případných změnách budou informace na stránkách školy.

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy?

  • Seznámení se školou – Jak přistupujeme k dětem? Proč děláme věci jinak? Jak to u nás vlastně funguje? Využijte možnosti seznámení se školou, které nabízíme Vám i Vašemu dítěti. Na to vše Vám odpovíme na informační schůzce 11. prosince 2018 od 17 hodin ve škole.
  • Vlastní zápis – Je Vaše dítě připravené na školní docházku? Jaké jsou jeho vzdělávací potřeby a osobnostní profil? Jaké má případně nároky na integraci? Děti budou během zápisu, který trvá přibližně hodinu, pracovat se zkušeným pedagogem, který bude ověřovat připravenost Vašeho dítěte na školní docházku a jeho osobnostní profil.
  • Součástí zápisu bude i motivační rozhovor, jehož cílem je zjistit, zda jsme pro Vás a Vaše dítě ta pravá škola. Jaké máte představy o vzdělávání svého dítěte? Co od školy očekáváte? Můžeme tato očekávání ve škole naplnit?
  • Výsledky zápisu – zveřejníme na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v areálu školy do 7 pracovních dnů od skončení zápisů.
  • V případě přijetí Vašeho dítěte bude následovat podepsání Smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu.
  • Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doručením Rozhodnutí o nepřijetí.


PŘIPRAVTE S NÁMI TŘÍDY PRO PRVŇÁKY A ŠESŤÁKY!!

Pro školní rok 2019/2020 máme v TRNCE velké plány. Chceme připravit prostory pro budoucích šestnáct prvňáčků a navíc zrekonstruovat ještě další třídu pro šesťáky.

Současná smíšená 4. a 5. třída se v příštím školním roce rozdělí. Naším plánem je doplnit stavy obou tříd (budoucí 5. a 6. třídy) do plného počtu šestnácti dětí. S druhým stupněm to v TRNCE myslíme vážně, v plném proudu jsou veškeré přípravy.

Pro spolek Trnkový květ znamená rekonstrukce dvou tříd více jak dvojnásobnou sumu než v minulých letech. Celkový rozpočet se v současné chvíli vyšplhal na 1.055.000,- Kč. Více, jak polovinu částky již máme. Věříme, že se nám podaří získat také díky Vám plnou částku včas (do konce roku 2018) a třídy zrekonstruujeme. Pomozte nám s částkou 350.000,- Kč, která nám ještě schází. Veškerých, i drobných darů, si v TRNCE nesmírně vážíme. Pokud váháte, kdy náš projekt podpořit, TEĎ je ta pravá chvíle. Peníze můžete posílat na transparentní účet 2300859617 / 2010 (Fio Banka, a.s.), kde také uvidíte, jak s nimi hospodaříme. Na všechny dary rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.

Pokud nemáte možnost přispět finančním darem, ale přesto je Vám náš projekt sympatický a chcete jej podpořit, můžete pomoci i jinou formou. Máme spoustu nápadů a nápady máte možná i Vy. Stačí se ozvat. Jsme Vám k dispozici na e-mailu: trnkovykvet@zstrnkadobris.cz nebo telefonu 774 905 586 (Katka Šmahelová).

Ze srdce Vám všem děkujeme, že jste s námi!!

Tým Trnkového květu


Kupa práce za námi!

V sobotu 22. září se uskutečnila první brigáda v letošním školním roce. Zúčastnilo se jí 21 dospělých brigádníků a 14 dětí. Podařilo se zvládnout většinu naplánovaných prací – oškrábali jsme starou malbu ve třech ze čtyř místností, které bude čekat v zimě a na jaře přestavba na dvě třídy a přilehlou chodbu (1. a 6. třída). Z těchto místností a z prostorů za školou jsme odvezli dva tranzity plné odpadu, a navíc jsme stihli posekat zahradu. Našli jsme čas i na posezení nad kávou a koláči a nad výborným obědem – děkujeme všem, kteří přišli pomoci i těm, kteří uvařili či upekli, za jejich drahocenný sobotní čas, za jejich veliké nasazení a radost, kterou s sebou do TRNKY přinesli. Velké díky patří paní Evě Lidmilové, která se náročné organizace brigády ujala.

Souběžně v sobotu dopoledne další brigádníci zasadili do prostoru, kde byla poražena stará vrba, novou lípu. Za dar vzrostlé lípy i za práci okolo jejího zasazení všem opravdu velice děkujeme!! 

A co nás v rámci rekonstrukce budovy čeká v tomto školním roce? Po těchto přípravných pracích máme v zimě a na jaře naplánované profesionální práce stavební firmy, která má rozdělit oškrábané prostory na dvě třídy. Držte nám palce, ať vše dobře stihneme a můžeme se v dubnu těšit na zápis nových žáčků. 

Tým Trnkového květu, z.s.


Kroužek – Veselá věda a TRNKAKCE

Od října 2018 bude v TRNCE startovat kroužek Veselá věda. Jedná se o kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti 1. stupně ZŠ (1. až 5. třída). Je nutné se přihlašovat přímo na stránkách organizace: www.veselaveda.cz, kde také naleznete více informací (cenu, atd.). Kroužek bude otevřen od počtu 8 dětí v průběhu října. Probíhat bude vždy ve středu od 15 do 16 hodin v budově ZŠ TRNKA. 

Připomínáme také volná místa na TRNKAKCÍCH – V nabídce je kroužek Tvořivé ruce, Ekokroužek, Jóga pro děti a Fotografický kroužek. Většina kroužků velice úspěšně odstartovala tento týden, Jógu start čeká v příštím. Více informací o náplni kroužků, lektorech a ceně naleznete ZDE – TRNKAKCE.

Na konci října v době podzimních prázdnin (29. a 30.10.) mohou využít pracující rodiče pro děti outdoorového příměstského tábora „Robinson Crusoe“ – ještě máme volná místa. Děti zažijí spoustu legrace, lanových překážek, šifrovaček a zajímavých her zážitkovou pedagogikou. Spolupráce v týmu je základ pro přežití nejen na pustém ostrově. Vydáte se spolu s Robinsonem Crusoem na dobrodružnou plavbu? Zárukou spokojených dětí je tým profesionálních instruktorů s bohatými zkušenostmi.

Docházka v ZŠ TRNKA NENÍ podmínkou přihlášení se na kroužky či příměstský tábor. 

Těšíme se na Vás.

Tým Trnkového květu, z.s.