Beseda o astronomii

Zajímají se Vaše děti o vesmír a Vám docházejí odpovědi?

Přijďte na poslední besedu roku 2017, tentokrát s Mgr. Davidem Ondřichem (šéfredaktorem časopisu Astropis České astronomické společnosti a otcem dvou malých dcer), a získejte odpovědi. Povídat si budeme o nekonečné zajímavosti vesmíru! 

13. prosince 2017 od 17:30 v ZŠ TRNKA

V případě jasné oblohy bude možnost pozorování hvězdářským dalekohledem. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás.


Trnková výzva – budoucí 1. třída

Milí přátelé a příznivci TRNKY,

opět po roce připravujeme novou třídu pro budoucí prvňáčky, kteří do naší školy nastoupí od prvního září 2018. V sobotu 25.11. započaly první přípravné práce – nová třída se bude nacházet v místě stávající ředitelny. Na brigádě se díky dobrovolné práci mnoha rodičů a přátel TRNKy podařilo přestěhovat starý nábytek, oškrábat a napenetrovat stěny budoucí ředitelny, ošrábat dívčí záchod v 2. patře, odvézt stovky kilogramů odpadu a odstranit nadzemní část rozsáhlé tůje na zahradě školy.

Díky štědrosti Vás, drobných dárců, a s pomocí sponzorů se nám dosud podařilo shromáždit více než 200 tisíc korun. Vybudování nové třídy je velmi nákladné a z důvodu zvyšujících se požadavků hygienických a protipožárních norem se rozpočet na stavbu nové třídy vyšplhal na 400.000,- Kč. Abychom mohli třídu včas dokončit a vše proběhlo ve větším klidu, potřebujeme ještě část peněz získat. V ideálním případě částku kolem 180 – 200 tisíc korun. Rádi bychom potřebné peníze shromáždili do 31. ledna 2018. Proto se nyní obracíme na Vás, příznivce a podporovatele TRNKY, s prosbou, zda byste nám mohli (v rámci svých možností) na rekonstrukci třídy libovolnou finanční částkou přispět. Jakýkoli, i drobný dar je pro nás velmi cenný, stejně jako je pro nás nepostradatelná Vaše dobrovolná pomoc v rámci brigád i mimo ně. 

Vaše případné dary na dokončení rekonstrukce třídy nám, prosím, posílejte na transparentní účet spolku Trnkový květ, z.s. číslo 2300859617/2010 (Fio Banka). Na každý dar bez ohledu na jeho výši vystavíme darovací smlouvu, kterou je možné použít pro odečtení hodnoty daru od daňového základu ve Vašem daňovém přiznání. Rovněž uvítáme jakékoli tipy na případné sponzory, které bychom mohli s žádostí o příspěvek na rekonstrukci oslovit, případně zprostředkování kontaktu či setkání s těmito sponzory. 

Děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou přízeň a pomoc, i za Vaše případné dary. Bez Vás bychom to nezvládli! Stále nás překvapuje a s vděčností přijímáme velké nasazení a nadšení, která se TRNCe dostává. Díky tomu každý rok TRNKA roste a daří se jí naplňovat cíle, které si předsevzala.

Tým Trnkového květu, z.s.


Trnka vstupuje do Adventu!

Začíná advent a v TRNCe se dějí věci!

V uplynulém týdnu jsme odstartovali přípravy na Vánoce!

TRNKA se zapojila jako sběrné místo do projektu KRABICE OD BOT. Pro děti z dětských a azylových domů se v TRNCe sešlo více než 70 krabic! Radost těmto dětem udělaly zase děti, jimž dospělí pomohli připravit jejich dárkovou krabici od bot. Děkujeme všem, kteří myslí na ostatní, krabice naplnili a přinesli k nám. 

Ve středu si adventní věnce či věnce na dveře vyrobili naši čtvrťáci, a v pátek proběhlo příjemné Adventní tvoření s Jarkou Rampasovou! Věnce si odnesli malí i velcí.

Začínají celoškolní přípravy na vánoční hru. Děti ze všech tříd se učí texty do divadelní hry a vánoční písně. Každý má svoji nepostradatelnou úlohu, přípravy nás baví a těšíme se na výsledek! A to do adventu teprve vstupujeme!

Užijte si ho i Vy!


ZŠ TRNKA hledá nového ředitele/ku!!

Od školního roku 2018/2019 hledá TRNKA vhodného kandidáta na pozici „Ředitel/ka ZŠ“
Na konci tohoto školního roku se s Trnkou rozloučí naše milá paní ředitelka Mgr. Vlasta Beščecová. Její působení v ZŠ Trnka bylo již na začátku celého projektu nové školy na Dobříši domluveno na přibližně 2 roky. 
 
Koho hledáme? Jaké máme na nového ředitele/ku požadavky a co může rostoucí Trnka nabídnout? Přečtěte si celý inzerát ZDE
 
Pokud znáte někoho, koho by mohla tato smysluplná práce zaujmout, neváhejte a podělte se o tuto informaci.
 
Děkujeme, tým ZŠ Trnka